Vertimas su Lokalize 1.2

Daugybę atviro kodo programų galite versti su Lokalize programa.

Vertimui naudojamos .po rinkmenos.

Išverstų PO rinkmenų kompiliavimas:
msgfmt vertimas.po -o sukompiliuotas.mo

Dekompiliavimui reikalinga msgunfmt programa yra gettext-tools pakete

Apie KDE vertimą daugiau informacijos rasite kde.akl.lt svetainėje, tačiau informacija pravers lokalizuojant ir kitas programas.

Čia taip pat rašyta apie aiškinamojo žodyno sukūrimą ir naudojimą Lokalize programoje.

Galima naudotis kalbininkų prižiūrimais kompiuterijos terminų žodynais: anglų-lietuvių kalbų http://ims.mii.lt/ALKŽ/ ir enciklopediniu kompiuterijos žodynu http://ims.mii.lt/EKŽ. Pastarųjų pagrindu buvo sukurta en-lt.tbx duombazė, kurią galima naudoti su Lokalise programa (konfigūruojant projektą, galima nurodyti aiškinamojo žodyno kelią iki vietinio en-lt.tbx).

Apie lokalizavimą apskritai rašyta www.likit.lt svetainėje.