SuSEfirewall2 užkarda galutinai pašalinsima iš openSUSE Tumbleweed/Factory 2019 m. viduryje

Ilgą laiką SUSE ir openSUSE naudojo savitą užkardą SuSEfirewall2. Nuo openSUSE Leap 15.0 numatytuoju atveju diegiama Firewalld užkarda, kurią naudoja ir kitos Linux sistemos ir kuri savo galimybėmis jau beveik susilygino SuSEfirewall2. Tačiau tiek į openSUSE Leap, tiek į openSUSE Tumbleweed atmainą vis dar galima įsidiegti ir tradicinę SuSEfirewall2 užkardą. Galiausiai maždaug nuo 2019-06-30 tradicinės SuSEfirewall2 užkardos nebeliks openSUSE Tumbleweed atmainoje.

Daugiau informacijos apie numatytąją Firewalld užkardą, jos naudojimą ir perėjimą prie jos:

https://en.opensuse.org/Firewalld

https://doc.opensuse.org/documentation/leap/security/html/book.security/cha.security.firewall.html#sec.security.firewall.firewalld