Kitos pamokos

Įvairios konfigūravimo ir administravimo pamokos

Automatinis naudotojų prisijungimas openSUSE sistemoje

Norėdami sukonfigūruoti openSUSE sistemą, kad įjungus kompiuterį būtų automatiškai prisijungiama kuriuo nors naudotoju, reikia nuostatas keisti kitaip negu kad kitose Linux operacinės sistemos atmainose. Paprasčiausias būdas eiliniam naudotojui būtų: Įeiti „YaST“ administratoriaus nuostatas. „Saugumo ir naudotojų“ kategorijoje pasirinkti „naudotojų ir grupių tvarkymą“. Atsivėrusiame lange spausti „nuostatų ekspertams“ mygtuką ir pasirinkti „prisijungimo nuostatas“. Atsivėrusiame dialoge įjungti „automatinį prisijungimą“ ir iš sąrašo išsirinkti naudotoją, kuriam norite įgalinti automatinį sesijos įkėlimą. Kitas būdas – /etc/sysconfig/displaymanager rinkmenoje pakeisti DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN reikšmę.

KDE Plasma veiklos

KDE Plasma aplinka išsiskiria tuo, kad leidžia greitai persijungti tarp skirtingų to paties naudotojo darbalaukio valdiklių konfigūracijų rinkinių (užuot kūrus naujus naudotojus ir jiems atskirai konfigūruojant darbalaukį). Pavyzdžiui, kompiuterį naudojate ir darbui, ir pramogoms; dirbo valandomis jums praverstų neblaškantis darbalaukis su darbu susijusiais valdikliais, o laisvalaikiu – su įvairialypės terpės valdikliais. Užuot naudodami vieną universalų darbalaukio valdiklių rinkinį, galite sukurti naujas darbalaukio veiklas (angl. activities) ir persijunginėti tarp jų. Veiklos gali turėti skirtingus darbalaukio fonus, atskiras paskiausiai naudotų dokumentų ir programų istorijas.

KDE Plasma 5.4 ekrano užsklanda

KDE Plasma 5.4 darbalaukis numatytuoju atveju nenaudoja ekrano užsklandų. Norėdami naudoti ekrano užsklandas: Įdiekite xscreensaver paketą. Eikite per meniu K → Parinktys → Darbalaukio nuostatos (arba gali vadintis Sistemos nustatymai). Darbo erdvės nuostatų grupėje susiraskite modulį Paleidimas ir išjungimas. Autostartas kortelėje spauskite mygtuką Pridėti programą. Įrašykite xscreensaver ir spauskite Gerai. Norėdami konfigūruoti ekrano užsklandą, paleiskite xscreensaver-demo (paleisti galite spausdami Alt+F2 ir įvedę programos pavadinimą).

LiveCD/LiveUSB: mažai vietos diske?

Jei naudojate demonstracinę sistemą (angl. LiveCD ar LiveUSB), pavyzdžiui, iš atmintuko ar DVD paleistą (bet neįdiegtą į kompiuterį) „Lietuką“, ilgiau dirbdami galite pastebėti pranešimą, perspėjantį, kad mažai vietos diske. Šis pranešimas pasirodo dėl to, kad openSUSE demonstracinės sistemos numatytuoju atveju RAM atmintyje sukuria 500 MiB dydžio virtualų diską, kuriame laikomi duomenys, nebesutampantys su (vien tik skaitymui skirtos) laikmenos turiniu. Taigi, jei sistema būtų įdiegta į kompiuterį, ji galėtų panaudoti gerokai daugiau RAM pagal įprastą paskirtį, kadangi pasikeitę duomenys būtų rašomi tiesiai į fizinį standųjį diską.

EXT konvertavimas į BTRFS rinkmenų išdėstymo sistemą

Jei turite EXT rinkmenų išdėstymo sistemos skaidinį (ext2, ext3, ext4), tuomet ją galite konvertuoti į BTRFS naudodamiesi komanda: btrfs-convert skaidinys Prieš konvertuodami skaidinį įsitikinkite, kad jis nėra programiškai prijungtas (angl. mounted); jei prijungtas – atjunkite (angl. umount). Kadangi skaidinys yra konvertuojamas senojo skaidinio vietoje (o ne kuriamas naujas skaidinys kitoje vietoje pagal senąjį), todėl jame turi būti bent 15% laisvos vietos. Svarbu: nekonvertuokite skaidinio, jei jis naudojamas operacinei sistemai paleisti (tokiu atveju reikia turėti atskirą /boot skaidinį)!