Jei norite kompiuterį laikinai sustabdyti į RAM arba į diską taip, kad kompiuteris pabustų pats tam tikru metu, pasinaudokite
rtcwake [-m mem|disk|no|...]  { [-s po_sekundžių] | [-t laikas_sekundėmis_po_1970-01-01] } komanda.

 

Pavyzdžiui, jei kompiuterį norite trims minutėms (180 s) sustabdyti į diską (-m disk), įvykdykite:

rtcwake -m disk -s 180

Jei norite nedelsiant sustabdyti į RAM (-m mem),o pažadinti 2011-01-08 11:40:00, tuomet įvykdykite

rtcwake -m mem -a -t 1294479600

kur -a nurodo automatinį laiko juostos atpažinimą (-u būtų pasauliniam laikui, -l – vietiniam laikui), o -t nurodo laiką sekundėmis, praėjusį nuo 1970-01-01 00:00:00 pasauliniu laiku. Laiką sekundėmis nuo tos datos galima sužinoti įvykdžius date --date="2011-01-08 11:40:00" +%s. Arba galite rašyti tiesiog taip:

rtcwake -m mem -a -t "`date --date="2011-01-08 11:40:00" +%s`"

Galima nurodyti pabudimo laiką nepristabdant jo darbo (-m no). Tokiu būdu nurodytumėte, kad kompiuteris tiesiog reikiamu metu būtų įjungtas:

rtcwake -m no -a -t 1294479600

 

Pastabos:

Šiam veiksmui reikia administratoriaus teisių. Naudokite tik tas kompiuterio pristabdymo veiksenas, kurios be priekaištų veikia jūsų kompiuteryje. Atsargiai pasirinkite pabudimo laiką, kad, pvz., nešiojamasis kompiuteris netyčia nepabustų krepšyje. Šią funkciją įdomu būtų naudoti kartu su crontab, leidžiančia užduotis vykdyti nustatytu laiku.

Daugiau informacijos gausite įvykdę man rtcwake

 

Informacijos šaltinis:

http://www.osnews.com/story/24111/Wake_Your_Linux_Up_From_Sleep_for_a_Cron_Job

 

 


Laukiame jūsų straipsnelių – siųskite el. paštu.