Norėdami sukonfigūruoti openSUSE sistemą, kad įjungus kompiuterį būtų automatiškai prisijungiama kuriuo nors naudotoju, reikia nuostatas keisti kitaip negu kad kitose Linux operacinės sistemos atmainose. Paprasčiausias būdas eiliniam naudotojui būtų:

  1. Įeiti „YaST“ administratoriaus nuostatas.
  2. „Saugumo ir naudotojų“ kategorijoje pasirinkti „naudotojų ir grupių tvarkymą“.
  3. Atsivėrusiame lange spausti „nuostatų ekspertams“ mygtuką ir pasirinkti „prisijungimo nuostatas“.
  4. Atsivėrusiame dialoge įjungti „automatinį prisijungimą“ ir iš sąrašo išsirinkti naudotoją, kuriam norite įgalinti automatinį sesijos įkėlimą.

 

 

Kitas būdas – /etc/sysconfig/displaymanager rinkmenoje pakeisti DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN reikšmę. Jei ji bus tuščia – automatinis prisijungimas išjungsimas; jei įvesite naudotojo vardą – to naudotojo darbalaukis bus įkeliamas automatiškai įjungus kompiuterį. Šią reikšmę galite pakeisti ir YaST2 /etc/sysconfig redaktoriuje eidami Desktop → Display manager → DISPLAYMANAGER_AUTOLOGIN.

 

 


Laukiame jūsų straipsnelių – siųskite el. paštu.