Tikriausiai pastebėjote, kad openSUSE YaST valdymo centre yra Novell AppArmor modulių grupė.
Ji skirta sistemoje veikiančių programų ir procesų veiklos kontroliavimui ir tiesiog veiklos stebėjimui, tad šiek primena antivirusinių programų veiklą ir SElinux projekto tikslus.

a) Pabandykime sukurti naują Novell AppArmor profilį ir išmėginti šios apsaugos sistemos galimybes.
1. Pirmiausia eikite YaST > (Novell AppArmor) > Profilio pridėjimo vediklis.
Šis vediklis padės norimai programai sukurti naują AppArmor apsaugos profilį arba patobulinti jau esamą
profilį leidžiant AppArmor sistemai išmokti naujo elgesio būdo su ta programa.
Įveskite vardą programos, kuriai norite sukurti profilį, arba spauskite „Naršyti“ ir pasirinkite savo sistemos programą.

(Tarkim kaip profiliuotiną programą įrašykite isomaster, jei ji įdiegta.

2. Profiliuotiną programą paleiskite kitame lange ir atlikite su ja įvairiausius veiksmus.
Kai baigsite, spauskite „Peržiūrėti...“. Tuomet sistemos žurnaluose bus peržiūrimi AppArmor įvykiai.

3. Kiekvienam AppArmor įvykiui nurodykite, ar jam leisti įvykti ateityje, ar uždrausti. Galimi pasirinkimai skiriasi priklausomai nuo to, ar profiliuojama programa kreipiasi į vykdomąją rinkmeną ar ne.
Jeigu tai nėra vykdomoji rinkmena, rinkitės iš tokių parinkčių:
Leisti – suteikiama teisė prieiti pasirinktu keliu. Jei yra galimybė, patariama rinktis ne kelią, o taisyklių šabloną (žymimą #include).
Atmesti – drausti prieigą.
Globalus – suteikiama teisė prieiti ne tik nurodytu keliu, bet ir aplanku aukščiau.
Glob w/Ext – suteikiama teisė prieiti ne tik nurodytu keliu, bet ir aplanku aukščiau, tačiau tik prie tokį patį prievardį turinčių rinkmenų.
Keisti – rankiniu būdu pakoreguoti eilutę.
Jeigu kreipiamasi į vykdomąją rinkmeną, galite, pvz.:
nurodyti paveldėti teises – liktų toje pačioje saugumo veiksenoje,
kurti atskirą profilį,
nurodyti, kad tai proceso „vaikas“,
visai nevaržyti proceso veiklos,
atmesti arba rinktis dar porą parinkčių.

Kuo sudėtingesnė programa, tuo daugiau įvykių teks peržiūrėti.

4. Peržiūrėkite sukurtąjį profilį, spauskite „Gerai“, „Užbaigti“.

Jei profilį jau turite kompiuteryje, tuomet nereikia šio vediklio:
Eikite YaST > (Novell AppArmor) > Rankiniu būdu pridėti profilį,

b) Profilio atnaujinimas
Paleiskite programą ir įsitikinkite, kad programa iš tiesų negali atlikti to, kas jai neleista.
Bandykite atlikti veiksmus, kurių galbūt neatlikote kuriant profilį.
AppArmor registruoja visus profiliuojamų programų įvykius, tad profilį galite nesunkiai atnaujinti eidami
YaST > (Novell AppArmor) > Profilio atnaujinimo vediklis.
Jei buvo naujų įvykių, nurodykite, ar leisti jiems įvykti ateityje.
Atnaujinus programos profilį, atitinkamai pasikeis ir jos kontrolė.

c) Profilio veiksenos keitimas
Eikite YaST > (Novell AppArmor) > AppArmor valdymo skydelis,
ties „Nustatyti profilių veiksenas“ spauskite „Konfigūruoti“.
Matome, kad numatytuoju atveju programa paleidžiama griežtoje (angl. enforce) veiksenoje: programa ar paslauga gali atlikti tik tai, kas jai buvo leista.
Jei norite leisti laisvai veikti, tiesiog stebėti viską, ką programa atlieka, perjunkite į skundimo/apmokymo veikseną (angl. complain), tinkamą profilių kūrimui, derinimui.

d) Profilio keitimas
Eikite YaST > (Novell AppArmor) > Keisti profilį.
Galite keisti esamus konkretaus profilio įrašus, juos šalinti arba pridėti naujus įrašus. Įrašai gali būti susiję su rinkmenomis, katalogais, tinklo taisyklėmis, įvairiomis galimybėmis. Taip pat galite tvarkyti vadinamąsias kepures – tam tikrus taisyklių rinkinius.

e) Profilio pašalinimas
Eikite YaST > (Novell AppArmor) > Pašalinti profilį,
pasirinkite pašalintiną profilį ir patvirtinkite AppArmor sistemos pakeitimus.

f) Informavimas apie su saugumu susijusius įvykius
Eikite YaST > (Novell AppArmor) > AppArmor valdymo skydelis ir
ties „Informavimas apie su saugumu susijusius įvykius“ spauskite „Konfigūruoti“.
Galite nurodyti, kad informacija būtų siunčiama elektroniniu paštu.
Arba eikite YaST > (Novell AppArmor) > AppArmor ataskaitos


Daugiau informacijos ieškokite:
/usr/share/doc/manual/opensuse-manuals_en/manual/book.security.html
http://www.novell.com/documentation/

 


Laukiame jūsų straipsnelių – siųskite el. paštu.