Spausdinti

Netgi tuo atveju, kai kompiuteris automatiškai pasileisdamas neparodo meniu, kuriame galėtumėte pasirinkti įdiegtą Linux operacinę sistemą, greičiausiai ją vis tiek galite paleisti per UEFI paleidyklės meniu, jei kompiuteris turi šią funkciją. Požymiai, kad galite pasinaudoti UEFI paleidyklės meniu:

UEFI programinė aparatinė įranga (angl. firmware) pasileidžiant kompiuteriui paprastai ieško pirmo FAT skaidinio su /EFI/BOOT/bootx64.efi  rinkmena, kurią vykdant nukreipiama į dar kitą. Tačiau operacinės sistemos kompiuterio UEFI NVRAM atmintyje gali sukurti nuosavus paleidimo įrašus, kuriems suteikiama aukštesnė pirmenybė nei standartinis paieškos kelias. Pavyzdžiui, Windows 8/8.1/10 sukuria UEFI/EFI meniu įrašą „Windows Boot Manager“ su nuoroda į \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi  rinkmeną. Tuo tarpu openSUSE sistemoms naudojama EFI rinkmena gali skirtis, priklausomai nuo to, ar UEFI/EFI paleidyklė naudojama kartu su BIOS nuostatose įgalinta saugaus paleidimo (angl. Secure boot) parinktimi, ar ne:

UEFI paleidyklė pirmiausia bando automatiškai paleisti aukštesnio prioriteto sistemą, o jei nepavyksta, bando paleisti vis žemesnio prioriteto sistemas. Įdiegus ar atnaujinus Windows sistemą, jos įrašas gali įgauti pirmenybę visų kitų įrašų atžvilgiu; atitinkamai įdiegus openSUSE Linux – numatytuoju atveju openSUSE sistemos valdoma GRUB2 paleidyklė įgauna pirmenybę. Jei įdiegta openSUSE sistema neparodo jos paleidimo meniu, galite patikrinti, gal kartais openSUSE paleidimo įrašas tebėra tarp UEFI/EFI paleidyklės pasirinkimų, tačiau nebeturi pirmenybės (t. y. nebėra pirmasis sąraše). Tokiu atveju paleisti openSUSE galėsite per UEFI/EFI meniu jo net nekeisdami (arba, jei norite, kartu ir pakeisdami kompiuterio paleidimo meniu):

Jei nepavyko rasti openSUSE įrašo tarp UEFI meniu įrašų, tačiau kompiuteryje lygiagrečiai įdiegta Windows sistema, tuomet galite pabandyti įtraukti openSUSE Linux paleidimo įrašą paleistoje Linux arba Windows sistemoje.

 

Daugiau informacijos rasite:

https://doc.opensuse.org/release-notes/x86_64/openSUSE/Leap/42.2/RELEASE-NOTES.lt.html#sec.123.uefi (lietuviškai)

https://doc.opensuse.org/release-notes/x86_64/openSUSE/Leap/42.3/ (angliškai)

https://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI

https://nwrickert2.wordpress.com/2016/01/08/uefi-and-opensuse-leap-42-1-2/

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/uefi-firmware

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/disabling-secure-boot