Netgi tuo atveju, kai kompiuteris automatiškai pasileisdamas neparodo meniu, kuriame galėtumėte pasirinkti įdiegtą Linux operacinę sistemą, greičiausiai ją vis tiek galite paleisti per UEFI paleidyklės meniu, jei kompiuteris turi šią funkciją. Požymiai, kad galite pasinaudoti UEFI paleidyklės meniu:

 • Jei kompiuteris yra naujas (pagamintas maždaug po 2011–2012 metų), ypač jei parduotas su jau įdiegta MS Windows 8/8.1/10 operacine sistema, greičiausiai naudojama UEFI/EFI paleidyklė.
 • Jei UEFI/EFI parinktis (o ne „Legacy boot“) įgalinta BIOS nuostatose. Tiesa, dalyje naujų kompiuterių jūs tiesiog negalėsite išjungti UEFI. Tik dalis naujų kompiuterių modelių leidžia rinktis tarp senosios („Legacy boot“) ir naujosios UEFI/EFI paleidyklės, tačiau šios parinkties nekeiskite, jei kompiuteryje yra operacinių sistemų, kurias norite ir toliau naudoti, antraip jos gali nebepasileisti. Beje, į BIOS nuostatas dažnu atveju galite patekti nuspaudę atitinkamą klavišą vos pasileidžiant kompiuteriui (paprastai Gr/Esc, Del, F2, F10 ar F12 klavišas, bet gali būti ir dar kitoks klavišas, priklausomai nuo gamintojo, kompiuterio modelio).
 • Jei disko skaidinių lentelės tipas yra GTP (angl. GUID Partitioning Table), o ne tarkim populiaraus MBR/DOS/MSDOS tipo.
 • Jei diske yra vienas ar keli FAT tipo skaidiniai su EFI rinkmenomis; tačiau tas(-ie) skaidinys(-iai) yra dažniausiai slepiamasis(-ieji). Įdiegus openSUSE Leap 42.3  su UEFI palaikymu, FAT skaidinyje sukuriamas /EFI/opensuse/ katalogas, o jame įrašomos rinkmenos: boot.csv grub.cfg grub.efi grubx64.efi MokManager.efi shim.efi . Be to, jei FAT skaidinyje dar nebuvo, papildomai sukuriamas /EFI/Boot/ katalogas su bootx64.efi ir fallback.efi rinkmenomis.

UEFI programinė aparatinė įranga (angl. firmware) pasileidžiant kompiuteriui paprastai ieško pirmo FAT skaidinio su /EFI/BOOT/bootx64.efi  rinkmena, kurią vykdant nukreipiama į dar kitą. Tačiau operacinės sistemos kompiuterio UEFI NVRAM atmintyje gali sukurti nuosavus paleidimo įrašus, kuriems suteikiama aukštesnė pirmenybė nei standartinis paieškos kelias. Pavyzdžiui, Windows 8/8.1/10 sukuria UEFI/EFI meniu įrašą „Windows Boot Manager“ su nuoroda į \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi  rinkmeną. Tuo tarpu openSUSE sistemoms naudojama EFI rinkmena gali skirtis, priklausomai nuo to, ar UEFI/EFI paleidyklė naudojama kartu su BIOS nuostatose įgalinta saugaus paleidimo (angl. Secure boot) parinktimi, ar ne:

 • /EFI/opensuse/grubx64.efi – jei saugaus paleidimo parinktis nėra įgalinta.
 • /EFI/opensuse/shim.efi – jei įgalinta kompiuterio BIOS nuostatose įgalinta „Secure boot“ parinktis.
  Beje, kai kuriuose kompiuteriuose „Secure boot“ parinkties neįmanoma išjungti; tokie kompiuteriai paprastai parduodami tik su jau įdiegta Microsoft Windows operacine sistema. Tačiau shim.efi turi ir Microsoft parašą. Savo ruožtu shim.efi patikrina grub.efi parašą; pagrindinis paleidyklės kodas yra grub.efi rinkmenoje; grub.efi įkelia FAT skaidinyje esančią /EFI/opensuse/grub.cfg, pastaroji konfigūracija tik įkelia GRUB2 paleidyklės meniu iš /boot/grub2/grub.cfg (iš openSUSE Linux sistemos skaidinio); būtent /boot/grub2/grub.cfg konfigūracija nurodo galutinį meniu, kuriame galite pasirinkti norimą paleisti operacinę sistemą. Jei kartais shim.efi rinkmena būtų sugadinta, ją galite rasti shim pakete (64 bitų openSUSE sistemoms skirtame RPM pakete EFI rinkmenos kelias yra /usr/lib64/efi/shim-opensuse.efi , tačiau diegiant paleidyklę ta EFI rinkmena automatiškai nukopijuojama į reikiamą kitą vietą). Jei kartais grub.efi rinkmena būtų sugadinta, 64 bitų openSUSE sistemoms skirtąją galite rasti grub2-x86_64-efi RPM pakete (kelias pakete yra /usr/lib/grub2/x86_64-efi/grub.efi ).

UEFI paleidyklė pirmiausia bando automatiškai paleisti aukštesnio prioriteto sistemą, o jei nepavyksta, bando paleisti vis žemesnio prioriteto sistemas. Įdiegus ar atnaujinus Windows sistemą, jos įrašas gali įgauti pirmenybę visų kitų įrašų atžvilgiu; atitinkamai įdiegus openSUSE Linux – numatytuoju atveju openSUSE sistemos valdoma GRUB2 paleidyklė įgauna pirmenybę. Jei įdiegta openSUSE sistema neparodo jos paleidimo meniu, galite patikrinti, gal kartais openSUSE paleidimo įrašas tebėra tarp UEFI/EFI paleidyklės pasirinkimų, tačiau nebeturi pirmenybės (t. y. nebėra pirmasis sąraše). Tokiu atveju paleisti openSUSE galėsite per UEFI/EFI meniu jo net nekeisdami (arba, jei norite, kartu ir pakeisdami kompiuterio paleidimo meniu):

 • Dažnu atveju vos pasileidžiant kompiuteriui galite nuspausti klaviatūros klavišą (paprastai F9 ar F12, bet gali būti ir kitoks, priklausomai nuo gamintojo ir kompiuterio modelio), kuris leidžia pasirinkti paleidžiamą laikmeną ar sistemą, nepriklausomai nuo BIOS nuostatų (kita vertus, kartais atvejais UEFI paleidyklės meniu galite keisti ir per BIOS nuostatas). UEFI paleidyklės meniu galite matyti įrašą openSUSE sistemai paleisti: „opensuse“ – jei „UEFI/Secure boot“ parinktis nėra įgalinta, arba „opensuse-secureboot“ – jei „UEFI/Secure boot“ yra įgalinta. Animacijoje pavaizduotas VirtualBox UEFI/EFI meniu.  Net jei su openSUSE susijusio įrašo nerastumėte pagrindiniame meniu, kai kurios UEFI sistemos leidžia naršyti FAT skaidinių turinį, paleisti iš jo kone bet kurią EFI rinkmeną ir/ar įtraukti pasirinktą EFI rinkmeną į kompiuterio paleidimo meniu. • Jei esate įsidiegę Microsoft Windows 8/8.1/10 operacinę sistemą, paleistoje Windows sistemoje per meniu susiraskite „Paleisti iš naujo“ ir laikydami Lyg2 (angl. Shift) klavišą tą meniu įrašą nuspauskite. Iš naujo pasileidus kompiuteriui, pasirinkę „Naudoti įrenginį“ (angl. Use a device) matysite UEFI paleidyklės meniu siūlomas laikmenas ir sistemas.  O jei norite patekti į UEFI konfigūraciją iš Microsoft Windows 8/8.1/10, galite nuspaudę Lyg2 klavišą iš naujo paleisti kompiuterį ir eiti pasirinkdami Pašalinti gedimą (angl. Troubleshoot) > Išplėstinės parinktys (angl. Advanced Options) > UEFI įrangos parametrai (angl. UEFI Firmware Settings).  Deja, VirtualBox programos valdoma virtuali mašina neatveria jokios UEFI įrangos parametrų konfigūracijos, bet gal tikroje mašinoje pavyktų... Be to, kadangi UEFI parametrai/kintamieji saugomi NVRAM atmintyje (o ne standžiajame diske), VirtualBox negali prisiminti UEFI meniu pakeitimų pilnai išjungus virtualią mašiną ir vėl įjungus, tačiau gali prisiminti UEFI pakeitimus tarp kompiuterio paleidimų iš naujo.

Jei nepavyko rasti openSUSE įrašo tarp UEFI meniu įrašų, tačiau kompiuteryje lygiagrečiai įdiegta Windows sistema, tuomet galite pabandyti įtraukti openSUSE Linux paleidimo įrašą paleistoje Linux arba Windows sistemoje.

 

Daugiau informacijos rasite:

https://doc.opensuse.org/release-notes/x86_64/openSUSE/Leap/42.2/RELEASE-NOTES.lt.html#sec.123.uefi (lietuviškai)

https://doc.opensuse.org/release-notes/x86_64/openSUSE/Leap/42.3/ (angliškai)

https://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI

https://nwrickert2.wordpress.com/2016/01/08/uefi-and-opensuse-leap-42-1-2/

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/uefi-firmware

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/disabling-secure-boot

 

 

 


Laukiame jūsų straipsnelių – siųskite el. paštu.