Ką daryti, jei openSUSE su BTRFS sistema kartais gerokai sulėtėja dėl foninių BTRFS procesų?

Numatytuoju atveju openSUSE siūlo BTRFS rinkmenų sistemą tam, kad būtų kuriamos sistemos momentinės kopijos, kurios kritiniu atveju leistų grįžti į ankstesnę sistemos būseną. Tačiau to kaina gali būti sulėtėjusi operacinės sistemos veikia tiek, kad rodos kompiuterį kartais (ypač prieš arba po programinės įrangos diegimo) tarsi netgi pakabina foniniai btrfs-cleaner ir btrfs-transacti procesai, suryjantys didelę dalį sistemos išteklių. Norėdami rečiau susidurti su tokiais sulėtėjimais, galite pabandyti:

 • /etc/snapper/configs/root rinkmenoje

  • nurodyti, kad nekurtų momentinių kopijų pagal laiką:

   TIMELINE_CREATE=“no”

  • sumažinti leidžiamų kopijų skaičių (vietoj 10):

   TIMELINE_LIMIT_HOURLY=“2”
   TIMELINE_LIMIT_DAILY=“3”
   TIMELINE_LIMIT_WEEKLY=“1”
   TIMELINE_LIMIT_MONTHLY=“0”
   TIMELINE_LIMIT_YEARLY=“0”

  • jų užimamą dydį:

  SPACE\_LIMIT="0.3"
  
  • turimos likti laisvos vietos dydį, pvz.,:

   FREE_LIMIT=“0.3”

  • ir keisdami kitus toje konfigūracinėje rinkmenoje esančius parametrus.

 • Išjunkite kvotų grupes įvykdydami komandinėje eilutėje:

  sudo btrfs quota disable /

 • Nurodykite sistemai neindeksuoti /.snapshots katalogo; tam /etc/updatedb.conf rinkmenoje įterpkite elutę:

  PRUNENAMES = “.snapshots”

Daugiau informacijos:

https://en.opensuse.org/SDB:BTRFS

https://en.opensuse.org/Portal:Snapper

https://en.opensuse.org/openSUSE:Snapper_Tutorial

https://forums.opensuse.org/showthread.php/533829-Computer-frozen-by-btrfs-cleaner-amp-btrfs-transacti-using-100-CPU

https://wiki.archlinux.org/index.php/Snapper#Preventing_slowdowns